Projekt

I 14 år har vi utfört olika arbeten vid en villagård. Där har gräsmattan blivit sådd, träd har planterats, stranden har förstorats och röjning av material har utförts.

Projekt

Plogning och fastighetsskötsel sedan 2010.